Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Visitors from: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Atmintinės

Atmintinė pageidaujantiems gauti valstybės remiamą kreditą

Pageidaujantys gauti valstybės remiamą kreditą, privalo pateikti rašytinį prašymą savivaldybės administracijos direktoriui pagal asmens (šeimos atveju – vieno iš sutuoktinių) įstatymų tvarka deklaruotą gyvenamąją vietą. Kartu su prašymu pateikiami teisę į valstybės remiamą būsto kreditą patvirtinantys dokumentai (arba jų notariškai patvirtintos kopijos):

Atmintinė pageidaujantiems įsirašyti į sąrašus socialiniam būstui gauti

Pageidaujantys įsirašyti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį, būstą sąrašus, privalo pateikti rašytinį prašymą savivaldybės administracijos direktoriui pagal asmens (šeimos atveju – vieno iš sutuoktinių) įstatymų tvarka deklaruotą gyvenamąją vietą. Kartu su prašymu pateikiami teisę į socialinį būstą patvirtinantys dokumentai:

Atmintinė įmonei, norinčiai įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2010-02-01

Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodoma:
1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir telefono numeris;
1.2. įmonės steigėjų ir vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;

Atmintinė įmonei, norinčiai įsigyti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

2010-02-01

Įmonė, norinti įsigyti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, pateikia prašymą, kuriame nurodyta:

1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir telefono numeris;

1.2. įmonės steigėjų ir vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;

Atmintinė norinčiam gauti mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimą

2010-02-03

Pardavėjas, norintis gauti mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimą, pateikia:
1. nustatytos formos prašymą;
2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą pardavėjo parašu ir antspaudu;

Atmintinė norintiems prekiauti spalvotųjų ir juodųjų metalų laužu

2010-02-03

Supirkėjas, norintis gauti licenciją supirkti skirtų realizuoti spalvotųjų metalų laužą ir atliekas ar licenciją supirkti skirtų realizuoti juodųjų metalų laužą ir atliekas, pateikia:

Atmintinė įmonei, norinčiai įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

2010-02-03

Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pateikia:

1. nustatytos formos prašymą;
2. įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų (išskyrus įmones, dirbančias be įstatų) ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu ir vadovo parašu;

Atmintinė įmonėms, norinčioms įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

2010-02-03

Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodoma:

Atmintinė norintiems įsigyti licenciją vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi

2010-02-03

Licencijas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išduoda savivaldybė, kurioje įregistruota įmonė. Norintysis įsigyti licenciją turi pateikti šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą;