Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Visitors from: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Herbas, vėliava

Patvirtintas herbas – perkirsto skydo viršutiniame sidabriniame lauke vaizduojamas raudonas, o apatiniame raudoname – apverstas stilizuotas sidabrinis ąžuolas.

Vėliava horizontaliai padalyta į raudoną ir baltą spalvas. Jos viduryje herbas, kutai sidabriniai.

 

Šilalės miestas – Šilalės rajono savivaldybės centras. Minimas jau nuo 1533 m. Tačiau miesto teises gavo tik 1952 m. Herbas sukurtas dar vėliau, 1968 m. Perkirsto skydo viršutiniame baltame lauke raudonas ąžuolas, apatiniame raudoname – apverstas baltas.

Šilalės herbo ąžuolas simbolizuoja vietos gyventojų praeities kovas dėl laisvės tiek su kryžiuočiais, tiek su rusais per 1863 m. sukilimą ir jose parodytą ištvermę bei tvirtą būdą. Šiuos dalykus dar labiau pabrėžia raudona spalva. Ji heraldikoje reiškia meilę savo kraštui, drąsą ir pralietą kraują už tėvynę. Balta spalva arba sidabras, rodo turtą, dosnumą, skaistumą. Šilalės ąžuolas gali būti susietas ir su apylinkių gamtos turtais, o perkeltine prasme rodyti net miesto vardo kilmę (Šilalė – šilas, kuriame auga ir ąžuolai).

 

 

1968 m. Šilalės herbą sukūrė vienas geriausių to meto herbų piešėjų Arūnas Tarabilda (1934 – 1969). 1970 m. herbas buvo uždraustas.

1992 m. Šilalės herbas buvo perkurtas pagal 1968 m. etaloną. Lietuvos heraldikos komisija Šilalės herbą iš naujo patvirtino 1992 m. balandžio 19 d. Vėliau, kai Heraldikos komisija tapo pavaldi Lietuvos Respublikos Prezidentui, jos anksčiau patvirtinti iš naujo perpiešti herbai, pradėti teikti tvirtinti Prezidentui. Atsižvelgiant į senosios heraldikos tradicijas, herbų etalonuose vietoj baltos ir geltonos spalvos imta naudoti metalus: auksą ir sidabrą. Tad ir Šilalės herbą, prieš teikiant jį tvirtinti Prezidentui, dar kartą perpiešė dailininkė Laima Ramonienė ir perkirsto skydo viršutiniame sidabriniame lauke pavaizdavo raudoną, o apatiniame raudoname – apverstą sidabrinį stilizuotą ąžuolą. Taip pataisytą Šilalės miesto herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino 2001 m. lapkričio 5 d.

 

Parengta pagal Edmundo Rimšos straipsnį „Šilalės herbas“ (Šilalės kraštas VII, Vilnius, 2006, 217-221p.) ir E. Rimšos parengtą knygą „Lietuvos heraldika“, Baltos lankos, 2008, 416-417 p.

 

Šilalės rajono savivaldybės herbo naudojimo tvarka

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės tarybos1998 m. rugpjūčio 28 d.sprendimu Nr.89

Šilalės rajono savivaldybės herbu laikomas Šilalės miesto herbas.
1. Šilalės miesto herbinis skydas susideda iš dviejų laukų: viršutiniame, baltame lauke, atvaizduotas raudonas stilizuotas ąžuolas, apatiniame, raudoname lauke atvaizduotas baltas stilizuotas ąžuolas.
2. Savivaldybės herbas naudojamas savivaldybės vėliavoje, vietos savivaldos institucijų,
savivaldybės administracijos bei jos padalinių ir pareigūnų antspauduose, merų ženkluose,
savivaldybės dokumentų blankuose ir iškabose.
3. Vietos savivaldos institucijos pavadinimas herbiniame antspaude, dokumentą
iškaboje turi sutapti.
4. Visais kitais atvejais naudoti herbą galima gavus rajono mero sutikimą.

Šilalės rajono savivaldybės vėliava patvirtinta 1993 m. balandžio 22 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.139

Šilalės rajono savivaldybės vėliavos naudojimo tvarka

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 1998 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr.89

Šilalės rajono savivaldybės vėliavą sudaro audeklas, susidedantis iš dviejų lygių
horizontalių spalvotų juostų: viršutinės - raudonos, apatinės - baltos. Vėliavos-centre atvaizduotas Šilalės miesto herbas. Herbo skydo spalvų padalinimo linija sutampa su vėliavos spalvų padalinimo linija.
1. Vėliavos pločio ir ilgio santykis - 1:2, o vėliavos koto ilgis - 3,4 metro, vėliavos ilgio ir vėliavos koto ilgio santykis - 1:1,7. Vėliava ir jos atvaizdas visada turi atitikti Šilalės rajono savivaldybės vėliavos spalvų etaloninį atvaizdą.
2. Šilalės rajono savivaldybės vėliava turi būti nuolat iškelta prie Šilalės rajono savivaldybės pastato. Prie seniūnijų savivaldybės vėliava iškeliama valstybinių švenčių metu.
3. Šilalės rajono savivaldybės vėliava gali būti iškeliama valstybinių, rajoninių, miesto ir seniūnijų švenčių metu.
4. Jeigu Šilalės rajono savivaldybės vėliava iškeliama šalia valstybinės vėliavos, jos abi turi būti viename lygyje (aukštyje). Žiūrint į pastato fasadą, savivaldybės vėliava turi būti dešinėje valstybės vėliavos pusėje.
5. Vėliavos iškeliamos tvarkingos ir nenublukusios. Iškeliant vėliavas prie pastatų, jos įstatomos į laikiklius, kurie tvirtinami prie pastato fasado taip, kad vėliavos kotas su fasadu sudarytų ne didesnį kaip 45 laipsnių kampą. Laikiklių apatinė dalis tvirtinama prie fasado ne žemiau kaip 2 metrai nuo žemės.
6. Prižiūrėti, kad tiksliai butų laikomasi vėliavos iškėlimo tvarkos, pavedama savivaldybės seniūnijų seniūnams ir policijos komisariatui.
7. Savivaldybės vėliavos atvaizdą, mero leidimu, galima naudoti dekoratyviniais tikslais, tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba savivaldybės vėliavai.
8. Rajono gyventojai, įmonės, įstaigos, organizacijos gali pasigaminti Šilalės rajono savivaldybės vėliavas, vėliavėles, gaireles, gavę rajono vyr.architekto leidimą.