Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Visitors from: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Tarnybos vedėja Birutė Sragauskienė

Tel./faks. (8 449) 76 132, mob. 8 620 13 149
El. paštas birute.sragauskiene@silale.lt

120 kabinetas.

Gimimo metai 1965-01-23

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Specialybė – lietuvių kalba ir literatūra

Darbo įstaigoje pradžia

Nuo 1995-03-15 Vaiko teisių apsaugos tarnybos inspektorė;

Nuo 1995-06-01 Informacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Nuo 2000-04-01 Vaiko teisių apsaugos inspektorė Socialinės paramos skyriuje;

Nuo 2003-06-04 Vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja

Tarnybos darbuotojai:

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai Kab. Nr.
Vyriausioji specialistė
(kreiptis dėl globos/rūpybos, įvaikinimo. Bijotų, Didkiemio, Šilalės kaimiškosios, Traksėdžio ir Upynos seniūnijų gyventojams rengia išvadas, pažymas, teikimus, sutikimus, pranešimus ir kitus dokumentus LR civilinio kodekso bei teisės aktų nustatytais atvejais)
Judita Jonelienė

(8 449) 76 132
8 614 87 814

judita.joneliene@silale.lt

117
Vyriausioji specialistė
(kreiptis dėl socialinės rizikos šeimų. Bilionių, Laukuvos, Pajūrio, Tenenių, Šilalės miesto seniūnijų gyventojams rengia išvadas, pažymas, teikimus, sutikimus, pranešimus ir kitus dokumentus LR civilinio kodekso bei tėisės aktų nustatytais atvejais)
Jolanta Kvietkauskienė

(8 449) 76 132
8 614 87 812

jolanta.kvietkauskiene@silale.lt

117

Vyriausioji specialistė

Sprendžia iškilusias problemas, organizuoja ir dirba prevencinį darbą su tėvais (asmenimis), vaikais, kurie kreipiasi į Tarnybą dėl įvairiausių situacijų, susijusių su vaiko teisių pažeidimais šeimose, švietimo ir ugdymo įstaigose bei kitais pareigybės aprašyme nenurodytais atvejais.

(kreiptis dėl socialinės rizikos ir problemiško elgesio vaikų. Kvėdarnos, Žadeikių , Kaltinėnų ir Palentinio seniūnijų gyventojams rengia išvadas, pažymas, teikimus, sutikimus, pranešimus ir kitus dokumentus LR civilinio kodekso bei teisės aktų nustatytais atvejais)

Dalia Kiupelienė (8 449) 57 367
8 614 76 102
dalia.kiupeliene@silale.lt
118

 

2008 m. Duomenys apie socialinės rizikos šeimas

2008 m. Smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimai savivaldybės teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijose organizuota pagalba

2008 m. Vaikams nustatytos globos (rūpybos) atvejų skaičius

2008 m. Tėvų prašymu vaikams nustatytos laikinosios globos (rūpybos) šeimoje atvejų skaičius

2008 m. Atstovavimas vaiko interesams teisme (VTAT)

 

2007 m. Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovavimas vaiko interesams teismuose ir teisėsaugos institucijose

2007 m. Vaikams nustatytos globos/rūpybos atvejų skaičius

2007 m. Duomenys apie socialinės rizikos šeimas

2007 m. Vaikams, patyrusiems smurtą, ir jų šeimoms organizuota pagalba

2007 m. Vaikų, patyrusių smurtą, skaičius

 

Tarnybos pagrindinės darbo funkcijos

užtikrina vaiko teisių apsaugą bei tą teisę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ir priežiūrą;