Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Želdinių inventorizacija

Atlikta želdinių inventorizacija

 

Siekiant užtikrinti subalansuotą Lietuvos želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo plėtrą, patenkinti įvairių visuomenės grupių poreikius ir užtikrinti želdynų išsaugojimą ateities kartoms, Aplinkos ministerija parengė ilgalaikę (iki 2015 metų) želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo strategiją, kuri 2002 metų lapkričio 29 dieną buvo patvirtinta LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 615.

 

Želdynai suprantami kaip specialioje teritorijoje žmogaus sukurti ar pritaikyti želdinių (medžių, krūmų, vejų, gėlynų) ir įrenginių (takų, aikštelių, ir kt.) teritoriniai kompleksai, skirti želdiniams auginti ir naudoti rekreaciniams, sanitariniams – higieniniams ir kitiems tikslams. Želdynų paskirtis daugiafunkcinė: apsauginė (želdynai mažina vėjo greitį ir apsaugo nuo sniego kelius, geležinkelius, kitus inžinerinius įrenginius, laukus), aplinkos sąlygų gerinimo (želdiniai yra barjeras teršalams ir triukšmui, jie sugeria anglies dvideginį, gamina deguonį) ir kt. Atlikdami šias funkcijas, želdiniai yra itin svarbi žmogaus veiklos kompensuojamoji priemonė, siekiant išsaugoti ekologinį teritorijos stabilumą.

 

Gavus iš Finansų ministerijos lėšų, skirtų želdynų ir želdinių inventorizavimui, jų įrašymui į Nekilnojamojo turto kadastrą, pagal 2010 m. rugpjūčio 6 d. su Lietuvos žemės ūkio universitetu pasirašytą paslaugos pirkimo sutartį Nr. B 6-198 (b) atlikta Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizacija. Įvertinta esama Šilalės rajono želdinių ir želdynų būklė, pateiktos tvarkymo priemonės. Šilalės rajono želdinių inventorizavimo darbai buvo atliekami 2010 metų rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais, vadovaujantis patikslintomis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (2008 m. sausio 8 d. Nr. D1-5). Inventorizacija buvo atliekama vietoje apžiūrint kiekvieną želdinių grupę ir (ar) atskirus želdinius.

 

Inventorizuoti Šilalės rajono savivaldybės miestelių ir kaimų želdiniai

Objektas Objekto plotas, ha Želdinių plotas, ha Želdiniai, % nuo bendro miestelio ploto
Šilalė 347,93 20,25 5,8
Balsiai 54,36 2,62 4,8
Bijotai 94,59 6,00 6,3
Bilioniai 45,50 1,40 3,1
Didkiemis 58,83 2,75 4,7
Jucaičiai 72,10 1,85 2,6
Kaltinėnai 121,65 5,95 4,9
Kvėdarna 214,26 4,85 2,3
Laukuva 179,34 6,00 3,3
Pajūris 138,86 10,10 7,3
Palentinis 22,60 0,91 4,0
Teneniai 59,67 1,55 2,6
Traksėdis 49,64 0,71 1,4
Upyna 117,26 4,81 4,1
Vingininkai 74,36 1,59 2,1
Žadeikiai 63,84 2,95 4,6
Iš viso: 1714,79 74,29 Vid.: 4,3

 

Plačiau su pateikta informacija apie želdinių būklę, kiekį ir išsidėstymą plotais galite susipažinti Šilalės rajono savivaldybėje, 211 kab., J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė.

 

Direktorius Jonas Gudauskas