Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Naujienos

Apie Šilalės rajono savivaldybę rašo „Savivaldybių žinios“

2011-01-19
Posėdis po dalykiškumo ženklu

Redakcija per praėjusius metus viena ar kita intencija aplankė daugiau kaip pusę savivaldybių. Ne vienoje savivaldybėje dalyvauta tarybos posėdžiuose. Visai besibaigiant 2010 metams (gruodžio 28 d.) dalyvavome Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Šilališkiai savo savivaldybę pristato kaip vieną kaimiškiausių, bet vykusio tarybos posėdžio dalykiškumo galėtų pavydėti ir didžiųjų savivaldybių politikai.

Posėdžio mozaika

Paskutinis 2010 m. savivaldybės tarybos posėdis buvo pradėtas nuo tarybos veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo. Ataskaitą pristatęs rajono meras Albinas Ežerskis pabrėžė, kad taryba dirbo sklandžiai, beveik visi tarybos sprendimai priimti daugumos balsais, pritariant ir opozicijai.

Per 2010 m. įvyko dešimt tarybos posėdžių, juose priimti 306 sprendimai. Kas ataskaitoje įdomesnio? Taryba buvo patvirtinusi seniūnijų veiklos programas, nustačiusi savivaldybės institucijų teisės aktų ir projektų antikorupcinio vertinimo tvarką, apsvarsčiusi galimybę 2012 m. Šilalę paskelbti Lietuvos kultūros sostine, priėmusi sprendimus dėl bendradarbiavimo ir jungtinės veiklos sutarčių su užsienio partneriais.

Ataskaitoje, beje, išvardyti uoliausiai ir aplaidžiausiai posėdžius lankę tarybos nariai. Posėdyje buvo patikslintas savivaldybės biudžetas (2010 m. jis buvo 69487 tūkst. Lt, šiemet prognozuojamas tik 65492 tūkst. Lt).

Keturi posėdyje svarstyti klausimai buvo susiję su jaunimo reikalais: patvirtintos poilsio vakarų rengimo taisyklės, vaikų ir jaunimo socializacijos programa 2011 – 2014 m., rajono gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės paramos ir skatinimo programa, jaunimo politikos plėtros programa.

Šiokias tokias diskusijas sukėlė klausimas dėl ūkininkų turgelio įteisinimo. Šilalėje daugėja ir norinčiųjų parduoti vietinę žemės ūkio produkciją, ir norinčiųjų ją pirkti. Tačiau išryškėjo, kad priimant sprendimą reikia elgtis apdairiai, kad laikina prekybos vieta vėliau netaptų dar vienu kažkieno privatizuotu turgumi.

Svarstant šį klausimą tarybai pravertė dalykiškos Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje Viktoro Kovšovo pastabos ir argumentai.

Suprantama, kad paskutiniame metų posėdyje buvo patvirtinti ir tarybos veiklos planai 2011 metams. Plane numatyta svarstyti ir patvirtinti melioracijos darbų sąrašą, kokios paraiškos pagal kokią priemonę bus teikiamos, kaip bus reorganizuojamos mokyklos, viešųjų darbų programos gairės.

Su visais tarybos posėdyje svarstytais klausimais ir sprendimais, būsimais veiklos planais gyventojai galės susipažinti ne tik interneto puslapiuose, bet ir vietinėje spaudoje. Po posėdžio opozicijoje esantį tarybos narį Valdemarą Jasevičių paklausėme, ar opozicija visada tokia taiki, supratinga ir dalykiška. Jis patvirtino, kad šią kadenciją oponentai leidžia tarybai dirbti labai ramiai.

„Tarybos posėdžio eigą nulemia komitetų įdirbis“

Po savivaldybės tarybos posėdžio sakė rajono meras Albinas Ežerskis
Kuo išskirtinesnė jūsų rajono savivaldybė?

Šilalės savivaldybė – viena kaimiškiausių. 80 procentų gyventojų gyvena kaimiškose gyvenvietėse, kaimuose. Tai nulemia, kad esame vienas iš žemdirbiškiausių rajonų, kuriame žmonės daugiausia verčiasi pienine galvijininkyste ir gyvulių auginimu. Rajone turime 18 tūkst. melžiamų karvių, o iš viso galvijų yra apie 36 tūkst. Šie skaičiai Respublikos mastu vieni iš didesnių, skaičiuojant ploto vienetui. Tad žmonės daugiausia ir verčiasi savo smulkiuose ir vidutiniuose ūkiuose.

Tai gal pas jus žmonės gyvena šiek tiek geriau ir socialiai remtinų mažiau?

Nelengva žemės ūkyje verstis, bet žemaitiškas užsispyrimas, sugebėjimas ištverti krizę padeda išsilaikyti. Todėl ir socialinė aplinka šiek tiek palankesnė negu kituose rajonuose, kurie neturi išlikusio žemės ūkio. Nesakau, kad ši sritis pas mus labai klesti, bet žemės ūkis mūsų rajone išliko dėl žemaitiško užsispyrimo. Tai padeda atlaikyti daug negandų, ir socialiai remtinų yra mažiau. Bet ypač malonu, kad ūkiuose atsiranda jaunimo, perimančio tėvų ir senelių žemdirbiškas tradicijas.

Tarybos posėdyje buvo svarstyti keli klausimai, susiję su jaunimu. Ar tai žingsnis norint pristabdyti emigraciją, kuri jūsų rajone irgi didelė?

Iš mūsų rajono migruoja taip, kaip ir iš daugelio. Žinoma, tai skaudu. Bet mums rūpi, kad moksleiviai ir parvažiavę namo studentai turėtų galimybę susiburti, prasmingai praleisti laisvalaikį, žmoniškai bendrauti. Šioje srityje jau esame šį tą nuveikę. O tarybos posėdyje svarstyti klausimai – užsuktų darbų tąsa.

Posėdis buvo labai ramus. Ar taryba visada taip dirba? Ir opozicija demonstratyviai nebandė reikštis. Kodėl taip yra?

Galiu tik pasidžiaugti, kad taryba dirba konstruktyviai. Didžiausios diskusijos vyksta komitetuose. Dažnai komitetų posėdžiai trunka ilgiau nei visos tarybos posėdis. Manau, kad tokioje praktikoje glūdi visa esmė: klausimus išanalizavus komitetuose, visiems išsidiskutavus, tarybos posėdžiai vyksta sklandžiai. Didelio opozicijos prieštaravimo, o juolab dirbtinai keliamos sumaišties – nebūna. Už tai, naudodamasis proga, noriu padėkoti visiems tarybos nariams.

Ar jau jaučiamos priešrinkiminės nuotaikos? Kokios naujienos dėl save išsikėlusių kandidatų į tarybų narius?

Suprantama, kad artėjantys rinkimai jaučiami. Tai normalus politinis reiškinys. Manau, kad partijos tinkamai atstovavo rajono žmonių interesams. O kad kandidatuoja ir nepartiniai – šiuo metu tokių yra dvylika – tai visai priimtina. Dauguma jų yra buvę partijų sąrašuose, bet dabar nori dalyvauti rinkimuose kaip savarankiški. Jie veiklūs, todėl manau, kad turės įtakos ir rinkimų rezultatams, o išrinktieji konstruktyviai įsijungs į tarybos veiklą.

Kaip, neužversdami skaitytojo skaičiais, galėtumėte pasigirti dėl investicinių projektų, ES paramos įsisavinimo?

Mes taryboje (socialdemokratai ir konservatoriai) esame sudarę koalicinę sutartį, kurioje buvome numatę įvykdyti tam tikrą programą. Galime tik pasidžiaugti, kad visi sutartyje numatyti esminiai įsipareigojimai – įvykdyti ir netgi viršyti. ES struktūrinių fondų parama, valstybės investicijos ir kitos lėšos panaudotos labai racionaliai. Pasinaudota ir tuo, kad sunkmečiu labai krito projektų įgyvendinimo kainos ir tai leido už tą pačią sumą padaryti daug daugiau darbų. Atnaujinome mokyklas, darželius, vykdėme vandentvarkos projektus, tvarkėme autotransporto infrastruktūrą. Nuveiktais darbais esame labai patenkinti. Projektų įsisavinimo grafiką kalendoriškai esame įvykdę ir gerokai viršiję.

 

Ne tik stebėtojas

Tarybos posėdyje aktyviai įsiterpdavo Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje Viktoras Kovšovas, atkreipdamas dėmesį dėl galimų teisinių kabliukų, siūlydamas tikslinti formuluotes priimamuose sprendimuose. Po posėdžio pakalbinome jį.

Apibendrinkite savivaldybės tarybos posėdį platesniame kontekste.

Šilalės tarybos posėdžiuose aš paprastai nekalbu, nes darbas čia būna gerai atliktas specialistų, klausimai išdiskutuoti komitetuose. Šį kartą į posėdį buvo įtraukta papildomų klausimų, todėl teko diskutuoti posėdžio metu.

Šilalės rajono savivaldybės negalėčiau išskirti iš kitų Tauragės apskrities savivaldybių. Išskirtinumas tik vienas – praktiškai neturime bylinėjimosi teisme. Tiesa, kartais tai neišvengiama, nes kai kuriais klausimais reikalinga teismų praktika. Bet dažni bylinėjimaisi – didelė našta ir savivaldybei, ir Vyriausybės atstovui. Todėl aš geriau iš karto įsikišu, išdėstau savo argumentus.

Tauragės apskrities savivaldybės per septynerius metus turėjo tik dvi ar tris bylas teismuose. Savivalda – gyvas organizmas. Ir šiame posėdyje matėme, kad šilališkiai pirmieji šalyje bando reglamentuoti jaunimo diskotekų organizavimo tvarką.

Įstatymas savivaldybės tai daryti neįpareigoja, bet jie mato problemą ir ieško sprendimo būdų. Gal iš to pasimokys ir kitos savivaldybės. Posėdyje siūliau, kad į ūkininkų turgelio steigimą būtų pasižiūrėta kompleksiškai, apgalvojant, kas jį prižiūrės, tvarkys aplinką.

Tai Jūs posėdžiuose esate savotiškas „iešmininkas“, įspėjantis apie galimus sprendimų apskundimus?

Nenorėčiau pabrėžti, kad aš esu kažkoks prižiūrėtojas. Pavyzdžiui, iš šio posėdžio parvešiu jaunimo vakaronių rengimo taisykles ir su jomis supažindinsiu Tauragės savivaldybę. Gal ir jie tuo pasinaudos. Įdomios ir jaunimo, viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos, kurias patvirtino taryba. Manau, kad jos reikšmingos, tad ir kitos apskrities savivaldybės į tai atkreips dėmesį. Taigi esu ir gerosios patirties platintojas.

 

Valentina Zinkevičienė, „Savivaldybių žinios“, Nr. 1 (554)
Nuotraukos Romo Gurklio