Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Naujienos

Centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams

2011-01-25

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2009, Nr.61-2402) 3 straipsnio 3 punkto, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 03-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 58 straipsnio nuostatomis, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ informuoja, kad centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2011 m. vasario 1 d. nesikeis, bus taikomos tos pačios kaip 2011 m. sausio mėn.

• Suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų (gyventojams) 19,26 + 1,73 (9 %PVM) = 20,99 ct/kWh su PVM;

• Suminė vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ir individualių šilumos punktų 19,77 + 1,78 (9 %PVM) = 21,55 ct/kWh su PVM;

• Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos (įmonėms, įstaigoms, organicazijoms) :
- vienanarė, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų 18,66 + 3,92 (21 %PVM) = 22,58 ct/kWh su PVM;
- vienanarė, kai šiluma tiekiama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų 19,17 + 4,03 (21 %PVM) = 23,20 ct/kWh su PVM;
- šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai – 6,46 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,60 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį + 21 %PVM;

• Karšto vandens kaina, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų 15,88 + 1,43 (9 %PVM) = 17,31 Lt/m3 su PVM;

• Karšto vandens kaina, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ir individualių šilumos punktų 16,14 + 1,45 (9 %PVM) = 17,59 Lt/m3 su PVM.
Informuojame, kad nuo 2009 m. spalio 1 d. šilumos kainos perskaičiuojamos kas mėnesį. Kai naujai apskaičiuota šilumos kaina skiriasi nuo galiojančios mažiau nei 5 proc., kaina nekeičiama.

 

Direktorius Algirdas Šniepis