Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Pranešimai spaudai

Rajono savivaldybės taryboje

2010-04-14

KLAUSIMAS DĖL LIGONINĖS ATIDĖTAS, KITIEMS PRITARTA SUTARTINAI.

Kovo 31-ąją įvyko 35-asis rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame apsvarstyta 40 darbotvarkės ir vienas papildomas klausimai. Iš darbotvarkės buvo išbraukti du klausimai – „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ ir „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninė struktūros.“ Posėdyje dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo 4 tarybos nariai, vienas - vėlavo. Posėdyje dalyvavo Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje Viktoras Kovšovas.
Posėdžio pradžioje Tarybos pirmininkas meras Albinas Ežerskis perskaitė iš Liberalų ir Centro sąjungos bei Pilietinės demokratijos frakcijos seniūno pareigų pasitraukiančios Genovaitės Damulienės pareiškimą. Ši politikė neprisijungė ir prie valdančiosios daugumos, o minėta frakcija pasiskelbė dirbsianti mažumoje. Frakcijos seniūnu tapo Gintautas Macevičius, jo pavaduotoju – Jonas Šedbaras.

Ilgai lauktas sprendimas dėl ligoninės struktūros buvo išbrauktas iš posėdžio darbotvarkės, nes po Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitete vykusios diskusijos kol kas jai nepritarta. Be abejo, paslaugų mastas ligoninėje sumažės, esminė pertvarka jau atlikta, tačiau išlieka klausimas, kaip ši restruktūrizacija atsilieps pacientų aptarnavimui mūsų ligoninėje bei jų išvežimui į kitas gydymo įstaigas. Tai turėtų atsiskleisti kitame tarybos posėdyje, kai vėl bus grįžta prie šios problemos aptarimo ir sprendimo dėl struktūros priėmimo.

Beveik visi darbotvarkės klausimai buvo priimti vieningai balsuojant. Kai kurių Tarybos narių paklausimai buvo ir keistoki. Antai Artūras Kuncius pabūgo RF Kaliningrado srities Mamonovo miesto herbe pavaizduotų kirvių. Baimintis nereikia, nes šio miesto apygarda turi rimtų ketinimų bendradarbiauti, rengiant investicinius projektus, finansuojamus ES lėšomis. Pritarta sprendimui steigti Tauragės apskrities ir Ternopolio (Ukraina) bičiulių bendriją. Bendradarbiauti su Ukraina gali ne tik juridiniai, bet ir visi fiziniai asmenys.

Tvirtinant sprendimo projektą dėl kelių priežiūrai ir plėtrai skiriamų lėšų, susirūpinimą dėl blogos tilto būklės per Lokystą ties Treigių kaimu (Laukuvos seniūnija) pareiškė Tarybos narys Jonas Šedbaras.

Tačiau sprendimo projektą pristatęs Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Stasys Aužbikas paaiškino, jog net visą turimą finansavimą išleidus tiltui pastatyti, jo neužtektų ir nė cento nebeliktų kelių priežiūrai.

Svarstant 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programą bei jos įgyvendinimo priemonių planą, Tarybos nariui Vladui Letukui kilo įtarimų, ar skaidriai bus paskirstyti socialiniai būstai, jei viešai nebus skelbiami stovinčiųjų eilėje sąrašai.

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė nuramino, jog kiekvienas asmuo žino savo eilės numerį (sąrašai yra sudaryti pagal šešias šeimų kategorijas), jiems asmeniškai pranešama, kaip eilė per metus pasislinko, o viešai skelbti pavardes draudžia asmens duomenų apsauga.

Tarybos nariams teko pritarti klasių komplektų skaičiui 2010-2011 mokslo metams, nors neramu, kai yra ženklus mokinių skaičiaus mažėjimas.

Šilalės gyventojams kėlė susirūpinimą esamų civilinių kapinių ploto mažėjimas. Taryba priėmė sprendimą dėl šių kapinių techninio projekto rengimo ir jo vykdymo.

Žvelgdama į perspektyvą, Taryba taip pat pritarė parengtam sprendimo projektui dėl paraiškos teikimo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimui bei plėtrai. Jei ši paraiška bus priimta, Savivaldybė pretenduos į paramą Laukuvos miestelio vandentvarkai renovuoti ir plėsti.

Pritarta Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2009 m. veiklai bei patvirtinti šio biuro, taip pat socialinių paslaugų teikimo 2010 metams planai.

Meras A. Ežerskis Tarybos narius informavo apie gautą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) raštą apie pradėtą tyrimą pagal „Lietuvos ryto“ dienraštyje paskelbtą informaciją dėl galimai supainiotų viešųjų ir privačių interesų.

Joje buvo rašoma, esą A. Ežerskis naudojosi tarnybiniu transportu ne tarnybos reikmėms. VTEK tyrimo rezultatai bus paskelbti, juos gavus.
Visi priimti sprendimai bus skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt bei „Šilalės žiniose“.


Regina Čeidienė
Savivaldybės administracijos atstovė spaudai