Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Pranešimai spaudai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdyje priimti sprendimai

2010-02-05

Šių metų sausio 28 d. įvyko 33-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame svarstyti 27 darbotvarkėje skelbti sprendimų projektai ir 3 papildomi: „Dėl nepritarimo VšĮ Šilalės rajono ligoninės restruktūrizavimui“, „Dėl maksimalaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, skaičiaus (etatų) patvirtinimo“, „Dėl leidimo naudoti negyvenamas patalpas“.

Taryba priėmė sprendimus:
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-1.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2.1. ir 2.2. punktų pakeitimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-2.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-3.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų 2010 m. sausio 28 d. Nr.T1-4.

Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvirtinimo 2010 m. sausio 28 d. Nr.T1-5.

Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-6.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2010 metų viešųjų darbų programos 2010 m. sausio 28 d. Nr.T1-7.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-8.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-9.

Dėl 2010-2015 metais planuojamų vertinti Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų sąrašo patvirtinimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-10.

Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos tvirtinimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-11.

Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus statuto patvirtinimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-12.

Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-13.
Dėl Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-1154 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-14.

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-15.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-16.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi nustatymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-17.

Dėl leidimo nuomoti Savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-18.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto sąrašo papildymo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-19.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijos naudojamo valstybės turto nurašymo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-20.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-21.

Dėl paraiškos „Nestacionarių socialinių paslaugų teikimas Šilalės rajono Kvėdarnos miestelyje“ teikimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-22.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Bilionių k., Sartalės gatvės ribų pakeitimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-23.

Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai su Jurbarko rajono savivaldybe 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-24.
Dėl Šilalės ra

jono viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-25.

Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-26.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-27.

Dėl nepritarimo viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės restruktūrizavimui 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-28.

Dėl maksimalaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, skaičiaus (etatų) patvirtinimo 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-29.

Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas 2010 m. sausio 28 d. Nr. T1-30.
Primename, kad su visais Tarybos sprendimais ir jų priedais galima susipažinti Savivaldybės tinklapyje www.silale.lt, taip pat pas Tarybos sekretorę Genutę Ežerskienę, (J. Basanavičiaus g. 2, 211 kab., tel.: (8 449) 76 117).

 

Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų tarnybos vyr. specialistė Dalia Danylienė