Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Pranešimai spaudai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdyje priimti sprendimai

2010-02-25

 

2010 m. vasario 18 d. įvyko 34 Tarybos posėdis. Svarstyti 23 darbotvarkėje skelbti sprendimų projektai ir vienas papildomas „Dėl delegavimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą.

Priimti šie sprendimai:
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo T1-31, 2010 m. vasario18 d.
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2010 metų veiklos programų tvirtinimo T1-32, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo T1-33, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo T1-34, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto Savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti T1-35, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl pritarimo projekto „Tauragės apskrities savivaldybių tarybų sprendimų priėmimo viešinimas elektroninėmis priemonėmis“ įgyvendinimui T1-36, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai T1-37, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP2-4.4-SM-02 „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ T1-38, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-313 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo T1-39, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2010 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo T1-40, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo T1-41, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo T1-42, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl su-tikimo perimti valstybės turtą T1-43, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo T1-44, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl patalpų panaudos Jucaičių kaimo bendruomenei T1-45, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo T1-46, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl 2009 m. birželio 18 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-168 patvirtintų Gyvūnų auginimo, laikymo ir priežiūros Šilalės mieste ir rajone taisyklių pakeitimo T1-47, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl Šilalės rajono savivaldybės vardu gautos labdaros ir paramos priėmimo, skirstymo ir apskaitos komisijos sudarymo T1-48, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl Socialinių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo T1-49, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo T1-50, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2009 metų ataskaitos patvirtinimo T1-51, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareiginių nuostatų T1-52, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl leidimo rengti vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo specialųjį planą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje T1-53, 2010 m. vasario 18 d.
Dėl delegavimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą T1-54, 2010 m. vasario 18 d.
Primename, kad su visais Tarybos sprendimais ir jų priedais galima susipažinti Savivaldybės tinklapyje www.silale.lt, taip pat pas Tarybos sekretorę Genutę Ežerskienę, (J. Basanavičiaus g. 2, 211 kab., tel.: (8 449) 76 117).
Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų tarnybos vyr. specialistė Dalia Danylienė