Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Savivaldybės savaitė

Sausio 13-20

2011-01-20
Posėdžiavo Bendruomenės taryba

Savivaldybės Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba, kuriai pirmininkauja mero pavaduotoja Vera Macienė, sausio 12 d. vykusiame posėdyje apsvarstė devynis klausimus. Posėdyje dalyvavo trys pakviestos šeimos.

Viena kreipėsi dėl vaiko sugrąžinimo. Kadangi šeimoje stebimi teigiami pokyčiai, tėvai pasiryžę gyventi blaiviai, taryba pritarė jų prašymui užbaigti laikinąją globą mažamečiui bei sugrąžinti jį tėvų priežiūrai.

Kita šeima į posėdį buvo pakviesta pokalbiui dėl girtavimo, visiško nesirūpinimo mažamečiu vaiku, jo nepriežiūros, vaikas yra apgyvendintas globos namuose. Taryba pritarė, kad vaikui būtų nustatyta laikinoji globa Pajūrio vaikų globos namuose, o tėvams duotas terminas pakeisti gyvenimo būdą.

Vykdant Vaiko teisių apsaugos tarnybai pavestą laikinosios globos peržiūrą, į posėdį buvo pakviesta mama, kuri stengiasi keisti gyvenimo būdą ir susigrąžinti vaikus, tačiau to visiškai nesistengia daryti vaikų tėvas. Tarybos nariai pritarė laikinosios globos tęsimui ir šeimos pokyčių stebėjimui.

Kitos šeimos tėvo, kurio vaikas auga Vaikų globos namuose, atžvilgiu priimtas sprendimas, kad Vaiko teisių apsaugos tarnyba kreiptųsi į teismą dėl tėvų valdžios ribojimo, nes tėvas visiškai nesirūpina vaiku, jo nelanko, neteikia išlaikymo, gyvena asocialiai.

Trims socialinės rizikos šeimoms nuspręsta užbaigti išmokų/piniginės socialinės paramos ribojimą, nes jos ėmė gyventi tvarkingiau, rūpinasi vaikais.

Paskirstė lėšas viešiesiems darbams

Sausio 18 d. posėdžiavo savivaldybės Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisija.

Jos pirmininkas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virginijus Noreika supažindino komisijos narius su seniūnijų, Pajūrio vaikų globos namų, Laukuvos Norberto Vėliaus, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijų, Upynos Stasio Girėno vidurinės bei Pajūralio pagrindinės mokyklų paraiškomis dėl lėšų skyrimo viešiesiems darbams atlikti.

Apsvarsčiusi paraiškas ir lėšų skyrimo galimybes, komisija nusprendė iš viso paskirstyti 307,9 tūkst. litų.

Aptarė Savivaldybės 2011 m. biudžeto projektą

Savivaldybės mero Albino Ežerskio 2010 m. gruodžio 30 d. potvarkiu sudaryta darbo grupė, kurioje dirbo Savivaldybės vadovai, savivaldybės Tarybos komitetų pirmininkai, kai kurių biudžetinių įstaigų vadovai – iš viso 18 asmenų, šiomis dienomis apsvarstė 2011m. rajono savivaldybės biudžeto projektą bei pateikė savo pasiūlymus.

Nemažos diskusijos kilo dėl lėšų skyrimo Savivaldybės administracijai investicinėms programoms vykdyti (prisidedant prie investicinių projektų, vykdomų ES lėšomis).

Po diskusijų „apkarpyti“ kai kurie asignavimai. Visuomenei apsvarstyti rajono biudžeto projektas skelbiamas 2011 m. sausio 20 d. „Šilalės žinių“ numeryje ir Savivaldybės tinklalapyje.

Paminėjo dvejų metų veiklos sukaktį

Sausio 14 d. Juodainių kaimo bendruomenės pirmininkas Arūnas Jakas sukvietė Juodainių ir aplinkinių kaimų žmones bendruomenės veiklos dvejų metų sukakčiai paminėti.

Tai viena jauniausių rajono bendruomenių, nepaisant to, Laukuvos seniūnas Stasys Skalauskas geru žodžiu mini jos pirmininką už sugebėjimą suburti žmones seniūnijos renginiams, taip pat už jo aktyvų dalyvavimą rajono žemdirbių bei sporto šventėse.

Šią gilią žiemą A. Jakas padėjo seniūnui pasirūpinti neišvažiuojamais kaimo keliais, prašė ūkininkų pagalbos.

Šventiškame bendruomenės susibūrime dalyvavo ir susirinkusius žmones pasveikino savivaldybės mero pavaduotoja V. Macienė bei rajono Kaimo bendruomenių koordinacinio centro pirmininkė Teresė Jankauskienė.


Administracijos atstovė spaudai Regina Čeidienė