Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Naudinga informacija

Informuojame, kad Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, bendradarbiaudama su Europos universitetų tęstinio švietimo tinklu bei remiant Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos direktoratui, lietuvių kalba parengė interaktyvią vartotojų švietimo priemonę DOLCETA.

Tai interneto portalas (adresas www.dolceta.eu), skirtas vartotojų švietimui visose ES šalyse. Siūlome naudotis šiuo portalu.

Informacija norintiems gauti statybos leidimą ir statybos leidimą griauti statinius

 

Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarka

Ši tvarka reglamentuoja numerių pastatams, patalpoms, butams ir kitiems objektams suteikimą, keitimą ir apskaitą Šilalės rajone. Šilalės rajono savivaldybės vykdomoji institucija priėmusi sprendimą dėl numerių adresų objektams suteikimo, keitimo, Adresų registro tvarkymo įstaigai pateikia Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą ir kitus dokumentus reikalingus adresui suteikti ar pakeisti.

Adresui suteikti ar pakeisti reikia pristatyti tokius dokumentus:

1. Prašymą.

2. Dokumentų, patvirtinančių teisę į nekilnojamąjį turtą, kopijas.

3. Patalpoms kurioms bus suteiktas numeris, planą, suderintą su Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybinės įmonės Tauragės filialu. (Jei vykdomi statybos - remonto darbai, projektą derinti su rajono vyr. architektu).

4. Patalpų pirkimo sutarties kopiją.

5. Jei patalpos rekonstruojamos - Tauragės apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos leidimo, vykdyti statybos darbus, kopiją.

6. Jei bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomas turtas sujungiamas arba dalijamas tarp bendrasavininkų, pateikiama notaro patvirtinta sutarties kopija.

Informaciją teikia vyr. specialistė Aida Budrikienė (Investicijų ir statybos skyriaus 215 kab., tel. (8~449) 7 61 39)

Lietuvos žemdirbystės instituto Kaltinėnų bandymų stotis

Adresas: Varnių g.17, Kaltinėnai, LT-75451 Šilalės r.
El. paštas: kaltbs@kaltbs.lzi.lt
Tel.(8 449) 57 141
Faksas (8 449) 57 242

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, Laukuvos meteorologijos stotis

Adresas: Dvarviečių k., Laukuvos pšt., LT-75404 Šilalės r.
Telefonas: (8 449) 56 180

Šilalės rajono policijos komisariatas

Adresas: Struikų g.5, LT-75124 Šilalė
Telefonas: (8 449) 74 265

Šilalės rajono priešgaisrinė tarnyba

Adresas: Dvaro g.3 , Šilalė
Telefonas : (8 449) 70 121

Kur kreiptis dėl pažeistų vartotojų teisių

2010-05-25

Jūs, Jūsų artimieji, pažįstami ir aplinkiniai visi esate vartotojai, kurių interesus gina Valstybė. Tai įtvirtinta Konstitucijoje ir kituose tesės aktuose.

Jei pardavėjas, gamintojas ar paslaugų teikėjas nevykdo Vartotojų teisių gynimo įstatyme nustatytų reikalavimų, galite kreiptis į valstybės, savivaldybių institucijas ir įstaigas, visuomenines vartotojų teisių gynimo organizacijas arba į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

Vartotojų asociacijos

Be visų valstybinių institucijų, įstaigų, organizacijų, vartotojų teises padeda ginti ir nevalstybinės vartotojų organizacijos. Joms suteikiamos teisės ginti vartotojų teises, jų ekonominius ir socialinius interesus valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, taip pat vartotojo prašymu ar savo iniciatyva reikšti ieškinius teisme.