Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Varnių regioninis parkas

Svarbiausios Varnių regioninio parko kultūros paveldo vertybės

Tai Varnių urbanistinis kompleksas su įžymiausiais statiniais: Varnių katedra (1691 m.) (dabartinė šv.Petro ir šv.Pauliaus parapinė bažnyčia), šv. Aleksandro parapine bažnyčia, pastatyta Vytauto Didžiojo rūpesčiu 1413-1416 metais, Žemaičių kunigų seminarijos rūmais (1770m.), vyskupo M. Valančiaus rezidencija bei skverelis su paminklu vyskupui.

Varnių regioninio parko centras – Varniai. Varnių istorija siekia mezolito amžių, nors pirmieji žmonės prie Biržulio ir Lūksto ežerų lankėsi dar prieš 8000 m. pr. Kristų. Atlikus kasinėjimus Biržulio ežero baseino zonoje rasta apie 50 akmens amžiaus gyvenviečių, stovyklų, kapinynų. Čia rastas ir vienas seniausių kapų visame Rytų Pabaltijyje - Donkalnio žynio kapas, datuojamas 5000 m. pr.Kr. Minėtini ir mezolito laikotarpio kapai Spigino rage. Šiam kompleksui suteiktas Pabiržulio archeologinio draustinio statusas.

Varniuose paties Vytauto nurodymu po Žemaičių krikšto įkurtas Žemaičių vyskupystės centras. Mieste gyveno, mokėsi ir dirbo daug Lietuvos kultūrai nusipelniusių žmonių: M. Giedraitis, M.Daukša, M. Strijkovskis, A. Strazdas, A. Vienažindis, A. Baranauskas, S. Daukantas ir kt. kurių dėka Varniai tapo vienu svarbiausių lietuvių kultūros centrų. Išskirtina vyskupo M.Valančiaus visuomeninė ir kultūrinė veikla.

Varnių regioniniame parke pamatysite, didingiausius Žemaitijos piliakalnius (jų yra 13), menančius kovų su kryžiuočiais ir kalavijuočiais laikus. Žymiausi jų: Medvėgalis (234,5), Girgždūtė (228), Šatrija (228), Moteraitis (218), Sprūdė (216), Bilioniai, Vembūtai.

Biržuvėnai - tai viena seniausių Žemaitijos gyvenviečių, minima 1253 m. kryžiuočių kronikose. XV a. čia buvo įkurtas stambus karališkasis dvaras, valdomas karaliaus vietininko. Vėliau dvaras perėjo į privačias rankas. Prieš 200 m. dvaras perstatytas. Jame įkurtas etnografinis muziejus. Iki šiol sodyba išlaikė pirminę dvaro laikų planinę struktūrą. Dvaro teritorijoje yra 6 sakralinės bei mitologinės vietos: koplytstulpis su išdrožta šventojo Roko skulptūrėle, Gorskių šeimos kapinės, 1 pasaulinio karo vokiečių karių kapinės, medinis skenduolių kryžius, Biržuvėnų piliakalnis, šaltinis Laumės Pėda.

Varnių regioniniame parke gausu sakralinės architektūros paminklų - kryžių, koplytėlių, koplytstulpių.

Savitos medinės architektūros statiniai: Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčia (1771), Pavandenės Šv. Onos (180.2), Janapolės Šv. Mykolo arkangelo (1776 m.) ir Luokės Visų Šventųjų bažnyčios (1774 m.). Ant Gludo ežero kranto yra įdomi dvarininkų Sakelių kapavietė - mauzoliejus.

Unikali Sietuvos kūlgrinda, einanti per Sietuvos upelį tarp Lūksto ir Paršežerio ežerų. Kūlgrinda sukrauta iš akmenų, kurie metų metais buvo vežami žiemą ant ledo, o šlam tirpstant nugrimzdavo, taip sudarydami tik vietiniams gyventojams žinomą taką.

http://www.varniuparkas.lt