Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Korupcijos prevencija

Šilalės rajono savivaldybės kovos su korupcija priemonės

 

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

„Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įvedė naują „karštosios linijos“ numerį. Asmenys, paskambinę visą parą veikiančiu telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, galės anonimiškai pranešti apie galimus kyšininkavimo atvejus.
Gyventojai pranešti STT pareigūnams apie korupcijos atvejus gali ne tik „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333, taip pat el. paštu stt@stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu STT garantuoja jų anonimiškumą“.

 

Liepos 1 d. 13 val. Šilalės rajono savivaldybės administracija, įgyvendinanti Šilalės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos priemonių planą, organizavo seminarą antikorupciniais klausimais Administracijos skyrių ir tarnybų vedėjams, seniūnijų seniūnams, Tarybos nariams.
Savivaldybės posėdžių salėje paskaitą tema „Korupcija ir jos prevencija“ skaitė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas Leonas Barišauskas. Seminaro metu klausytojai buvo supažindinti su korupcijos sąvoka, nusikaltimais ir baudžiamaisiais nusižengimais valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, su Transparency International Lietuvos skyriaus atliktų tyrimų korupcijos klausimais Klaipėdos zonoje rezultatais. Susitarta dėl tolimesnio Savivaldybės ir Klaipėdos valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio bendradarbiavimo korupcijos ir jos prevencijos klausimais, antikorupcinio visuomenės švietimo ir informavimo.

Informaciją parengė
už korupcijos prevenciją ir kontrolę
Šilalės rajono savivaldybės administracijoje
atsakingas asmuo Faustas Sragauskas

Lietuvos Respublikos Seimui 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 patvirtinus Lietuvos Respublikos nacionalinę kovos su korupcija programą, kurios įgyvendinimo priemonių plane buvo numatyta priemonė savivaldybėms parengti sektorines kovos su korupcija programas, Šilalės rajono savivaldybė pradėjo dirbti kovos su korupcija srityje. Šiuo metu Šilalės rajono savivaldybėje yra vadovaujamasi Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės 2007-2008 metų korupcijos prevencijos programa. Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti korupcijos prevenciją ir kontrolę Šilalės rajono savivaldybės administracijoje vykdantys asmenys.

Šilalės rajono savivaldybės 2008 metų korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr.T1-1300, įgyvendinimo ataskaita

Šilalės rajono savivaldybės 2007 metų korupcijos prevencijos programos, patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr.T1-1300, įgyvendinimo ataskaita

 

Šilalės rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programa ir įgyvendinimo priemonių planas

 

Šilalės rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir/ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarka

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 29 d. įsakymas Nr.DĮV-141 „Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės“

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr.DĮV-1412 „Dėl tarnybinių automobilių ir kitų transporto priemonių žymėjimo“

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. DĮV-1413 „Dėl tarnybinių automobilių ir kitų transporto priemonių žymėjimo“

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. DĮV-1414 „Dėl tarnybinių automobilių ir kitų transporto priemonių žymėjimo“

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimas Nr. T1-109 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo“

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimas Nr. T1-108 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimas T1-1300 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2007-2008 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. B37-553 „Dėl informacijos teikimo“

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. B37-336 „Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo“

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 7 d. sprendimas Nr. T1-132 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės antikorupcinės programos patvirtinimo“

 

Sąrašai asmenų (šeimų), turinčių teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą paskelbti Šilalės rajono savivaldybės tinklapyje www.silale.lt

Išduotų licencijų (mažmeninei prekybai alkoholio produktais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, didmeninei ir mažmeninei prekybai suskystintomis naftos dujomis) sąrašai paskelbti Šilalės rajono savivaldybės tinklapyje www.silale.lt

Investicijų ir statybos skyriaus
vyr. specialistas F. Sragauskas
Tel. (8 449) 76 123
El. paštas invest@silale.lt