Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Civilinės metrikacijos skyrius

 

 

Skyriaus vedėja: Dijana Baltutienė

Tel.: (8 449) 76 126, mob. 8 612 32089
El. paštas dijana.baltutiene@silale.lt

Gimimo metai: 1956 m. lapkričio 26 d.

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Specialybė: teisininkė

Darbo įstaigoje pradžia: 1990 m. birželio 12 d.

 

 

 

Skyriaus darbuotojai:

Pareigos Vardas, Pavardė Tel.Nr. El. paštas
Vyresnioji specialistė (kreiptis dėl civilinės būklės įrašų įregistravimo, pakartotinių liudijimų ir pažymų išdavimo, aktų įrašų ištaisymo, papildymo, anuliavimo, atkūrimo) Vida Kentrienė (8 449) 76 126 vida.kentriene@silale.lt

 

Skyriaus funkcijos

• Įregistruoja gimimą, mirtį, santuokos sudarymą, ištuoką ir civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašus;

Laisvas laikas santuokoms registruoti 2011 metais

2011-01-06

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius informuoja apie laisvą laiką santuokoms registruoti:

Santuokos registravimas

Santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų arba jų tėvų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita

Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Užsienio valstybėje sudarytų santuokų apskaita

Lietuvos Respublikos piliečiai po 1990-03-11 užsienio valstybių institucijose įregistravę santuoką privalo ją įtraukti į apskaitą vieno iš jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Gimimo registravimas

Gimimas registruojamas vaiko gimimo vietos arba jo tėvų ar vieno iš jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Užsienio valstybėje gimusių vaikų gimimų apskaita

Jei vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990-03-11 įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai šį gimimą turi įtraukti į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Tėvystės pripažinimas ir tėvystės (motinystės) nustatymas

Tėvystės pripažinimas registruojamas vaiko motinos gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Įvaikinimo registravimas

Įvaikinimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą.

Santuokos nutraukimo registravimas

Santuokos nutraukimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą nutraukti santuoką, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita

Lietuvos Respublikos piliečiai, po 1990-03-11 užsienio valstybėje nutraukę santuoką, privalo santuokos nutraukimą įtraukti į apskaitą savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje

Pažymos apie šeiminę padėtį Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims be pilietybės, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje, išduodamos jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Mirties registravimas

Mirtis registruojama mirusiojo gyvenamosios vietos ar mirimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje arba seniūnijoje, remiantis medicininiu mirties liudijimu.

Vardo, pavardės, tautybės pakeitimo registravimas

Nustatytos formos prašymą pakeisti vardą, pavardę ar tautybę asmuo paduoda savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas ir ištaisymas

Prašymą papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas, pateikia savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas

Civilinės būklės aktų įrašai atkuriami asmens, kurio įrašas neišliko, prašymu arba vykdant teismo sprendimą.

Pakartotinių liudijimų ir įrašų išrašų išdavimas

Asmenys, norintys gauti pakartotinius liudijimus ir įrašų išrašus, kreipiasi į savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigą arba į civilinės būklės akto įrašą įrašiusią civilinės metrikacijos įstaigą.

Apie Valstybinę rinkliavą

Valstybinė rinkliava mokama, remiantis:

Išrašų pagal Konvenciją išdavimas

Nuo 2010-01-29 piliečių prašymu gimimo, santuokos sudarymo, mirties išrašai išduodami, taikant 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje pasirašytą Konvenciją.