Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Finansų skyrius

Šilalės rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto rengimo tvarka ir skaičiavimo formos

2010-12-09

 

Šilalės rajono savivaldybės 2011 m. biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašas

 

2010 metų kreditorinių įsiskolinimo suvestinė

2011 metų biudžeto projekto išlaidų suvestinė

2011 m. darbo užmokesčio apskaičiavimo bendra suvestinė

 

 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto projekto skaičiavimų formų tvirtinimo

 

1.1. Programos aprašymo formą BPr.F-1

1.2. Programos sąmatos formą BPr.F-2

1.3. Išlaidų prekėms ir paslaugoms apskaičiavimo formą BPr.F-3

1.4. Savivaldos institucijų darbo užmokesčio apskaičiavimo formą BPr.F-4

1.5. Kitų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių tarnybinis atlyginimas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511, darbo užmokesčio apskaičiavimo formą BPr.F-5

1.6. Ikimokyklinių, visų tipų bendrojo lavinimo, internatinių mokyklų ir vaikų globos įstaigų rodiklių formą BPr.F-6

1.7. Pedagoginio personalo darbo užmokesčio apskaičiavimo formą BPr.F-7

1.8. Sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio apskaičiavimo formą BPr.F-8

1.9. Socialinės globos ir rūpybos įstaigų darbo užmokesčio apskaičiavimo formą BPr.F-9

1.10. Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimo formą BPr.F-10

1.11. Mitybos išlaidų apskaičiavimo formą BPr.F-11

1.12. Medikamentų išlaidų apskaičiavimo formą BPr.F-12

1.13. Asignavimų ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti apskaičiavimo formą BPr.F-13

1.14. Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo formą BPrF-14