Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Informacinių technologijų tarnyba

 

Vedėjas Domas Ūksas

Tel. (8 449) 52 949, mob. 8 687 39 274
El.p. domas.uksas@silale.lt

313 kab.

Gimė 1963 m. kovo 31 d.

1989 baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgijo inžinieriaus statybininko specialybę

Savivaldybėje dirba nuo 2003 m. liepos mėn.

Tarnybos vadovu – nuo 2007 m. birželio mėn.

 

 

 

Tarnybos darbuotojai
Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai Kab.nr.
Kompiuterininkas
Instaliuoja specializuotą ir bendros paskirties programinę įrangą, šalina jos sutrikimus, administruoja programinę įrangą, įdiegtą Savivaldybės administracijos Žemės ūkio, Socialinės paramos, Finansų, Civilinės metrikacijos, Investicijų ir statybos skyrių, Vaiko teisių apsaugos, Specializuotos savivaldybės vidaus audito, Ūkio ir Informacinių technologijų tarnybų kompiuteriuose; prižiūri ir užtikrina nepertraukiamą kompiuterizuotų darbo vietų darbą, atlieka techninę tinklo priežiūrą Savivaldybėje, užtikrina informacinių sistemų saugumą, kontroliuoja, kaip Savivaldybės administracijos darbuotojai laikosi Administracijos kompiuterių, techninių priemonių naudojimo tvarkos; konsultuoja dėl techniškai ir ekonomiškai pagrįstos programinės įrangos ir kompiuterinės technikos įsigijimo, specializuotų darbo vietų eksploatavimo ir standartinių programinių paketų (tekstų redaktorių, skaičiuoklių, duomenų bazių valdymo) panaudojimo klausimais;
atlieka programinės ir antivirusinės įrangos naujinimo darbus.
Almantas Aušra (8 449) 52 949 almantas.ausra@silale.lt 313
Vyr. specialistas
Instaliuoja specializuotą ir bendros paskirties programinę įrangą, šalina jos sutrikimus, administruoja savivaldybės lokalų kompiuterinį tinklą ir jame funkcionuojančius serverius, užtikrinant nepertraukiamą jų darbą; konsultuoja dėl techniškai ir ekonomiškai pagrįstos programinės įrangos ir kompiuterinės technikos įsigijimo; atlieka techninę bei programinę priežiūrą, kontroliuoja, kaip laikomasi Administracijos kompiuterių, techninių priemonių naudojimo tvarkos; vykdo programinės ir antivirusinės įrangos atnaujinimą, užtikrinant tvarkingą programinės įrangos veikimą bei saugumą; administruoja programinę įrangą, įdiegtą Savivaldybės administracijos Personalo ir kanceliarijos, Švietimo, kultūros ir sporto, Turto valdymo ir ekonomikos skyrių, Buhalterijos tarnybos, Mero, Mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo bei Administracijos darbuotojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius kompiuteriuose; techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybą posėdžių metu.
Rytis Aušra (8 449) 52 949
rytis.ausra@silale.lt
310
Vyr. specialistė
Administruoja ir tvarko Savivaldybės interneto puslapį, rengia oficialius pranešimus spaudai apie priimtus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius, bendrauja ir bendradarbiauja su leidyklomis, informacinių leidinių redakcijomis, organizuoja bendravimą su užsienio partneriais, rengia Savivaldybės bei jos užsienio partnerių vizitų programas, teikia informaciją apie tarptautinį bendradarbiavimą; palaiko ryšius su visuomene, ieško naujų formų, kaip pateikti ir gauti informaciją iš rajono gyventojų.
Dalia Danylienė (8 449) 52 949
8 686 16 596
dalia.danyliene@silale.lt
310

 

 

Pagrindiniai tarnybos uždaviniai ir funkcijos

Uždavinys:

Įgyvendinti Savivaldybės administracijos bei jos padalinių funkcijų, numatytų LR vietos savivaldos įstatyme, kompiuterizavimo politiką.