Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Skyriaus vedėja: Rasa Kuzminskaitė

Tel.: (8 449) 76 121, mob. 8 687 45 040
El. paštas rasa.kuzminskaite@silale.lt

307 kabinetas

Gimimo metai: 1963 11 07

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Specialybė: matematikos mokytoja, edukologija

Darbo įstaigoje pradžia:

Nuo 1995 04 27 Švietimo skyriaus vedėja;

Nuo 2007 07 02 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 

Skyriaus darbuotojai:

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai Kabinetas
Vedėjos pavaduotoja kultūrai
Savivaldybės kultūros politikos, kultūros įstaigų veiklos programų rengimo, renginių organizavimo ir vykdymo koordinavimas, etninės kultūros plėtra ir globa, profesionalaus meno sklaida savivaldybės teritorijoje, kultūros strateginių ir metinių veiklos planų rengimas, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus veiklos priežiūra
Jovita Voverienė (8 449) 76 121
jovita.voveriene@silale.lt
306
Vyriausiasis specialistas
Savivaldybės kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo, saugaus eismo, vaikų ir jaunimo užimtumo programų įgyvendinimas, renginių, žaidynių bei švenčių vykdymas, Šilalės rajono sporto mokyklos veiklos priežiūra
Vaidotas Kėbla (8 449) 76 135
8 612 32 009
vaidotas.kebla@silale.lt
312
Vyriausioji specialistė
Vaikų socializacijos, Pilietinio ir tautinio ugdymo, Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kitų programų bei projektų koordinavimas bei priežiūra; skyriaus informacinės sistemos koordinavimas; dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimas; informacijos švietimo įstaigoms teikimas; mokyklų vadovų pasitarimų dokumentacijos tvarkymas; rūpinimasis mokinio pažymėjimų, mokyklinės dokumentacijos užsakymų ir jų išdavimu švietimo įstaigoms; mokyklų aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis koordinavimas; savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos organizavimas ir tvarkymas; mokyklų nelankančių vaikų skaičiaus ir jų ugdymosi poreikių nustatymas; mokinių vežiojimo į mokyklas koordinavimas; nemokamo mokinių maitinimo priežiūra; brandos atestatų, pagrindinio išsilavinimo ir kitų pažymėjimų apskaitos tvarkymas; kitų valstybių piliečių aptarnavimas Savivaldybės administracijoje.
Kristina Ačė

(8 449) 76 135

kristina.ace@silale.lt

312
Kultūros paveldo apsaugos vyriausioji specialistė
Kultūros paveldo ir vertybių būklės tikrinimas, tvarkymo ir išsaugojimo organizavimas, nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, informavimo programų vykdymas
Vilma Kasnauskienė (8 449) 76 121
8 616 58 153
vilma.kasnauskiene@silale.lt
306
Vyriausioji specialistė
Mokyklų vadovų atestacijos organizavimas, Mokyklų aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis koordinavimas, mokinių bei mokytojų duomenų bazių, švietimo įstaigų valstybės registrų tvarkymas, mokyklų nelankančių vaikų skaičiaus ir jų ugdymosi poreikių nustatymas, mokyklų mokytojų atestacijos komisijų, Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos, Šilalės r. Obelyno, Šilalės r. Žvingių pagrindinių, Šilalės meno mokyklų, Šilalės rajono švietimo centro veiklos priežiūra
Ona Aurylienė (8 449) 76 135
ona.auryliene@silale.lt
304
Vyriausioji specialistė
Vidaus bei išorės audito vykdymas, specialiųjų poreikių vaikų mokymo, vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas, Šilalės Simono Gaudėšiaus, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus ir Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijų, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinių mokyklų veiklos priežiūra
Daiva Bukėnienė (8 449) 76 135
8 686 41 475
daiva.bukeniene@silale.lt
312
Vyriausioji specialistė
Mokinių priėmimo į mokyklą, mokytojų metodinių tarybų darbo koordinavimas, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio, neformalaus ugdymo, Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės, Šilalės r. Padievyčio, Šilalės r. Tenenių pagrindinių mokyklų, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ veiklos priežiūra
Akvilina Žąsytienė (8 449) 76 135
akvilina.zasytiene@silale.lt
304

 

Skyriaus funkcijos

• tiria ir vertina švietimo būklę, analizuodamas kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai savivaldybėje;