Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

Turto valdymo ir ekonomikos skyrius

Skyriaus vedėja: Reimunda Kibelienė

Tel.: (8 449) 76 129, mob. 8 612 32 034
El. paštas reimunda.kibeliene@silale.lt

201 kabinetas

Gimimo metai: 1960 01 04

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Specialybė: žemės ūkio ekonomistas organizatorius

Darbo įstaigoje pradžia:

2007-12-03 Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja

 

 

 

Skyriaus darbuotojai:

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai Kab.nr.
Vyriausiasis specialistas (vykdo socialinio būsto priežiūrą ir apskaitą, įgyvendina Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarką. Įgyvendina priemones Vyriausybės skirtų lėšų nuomininkų garantijoms vykdyti). Reda Aužbikavičiūtė

reda.auzbikaviciute@silale.lt

(8 449) 76 139

214
Vyresnioji specialistė (rengia teisės aktus, susijusius su valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymu, naudojimu ir disponavimu. Ruošia licencijų ir licencijų kortelių, suteikiančių teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, automobilių transporto ūkine veikla, leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis, didmenine ir mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba, netauriųjų metalų laužo atliekų supirkimo vietų steigimo išdavimo dokumentus). Jadvyga Šerpytienė (8 449) 76 139
jadvyga.serpytiene@silale.lt
215
Vyresnioji specialistė (tvarko Savivaldybės teritorijoje esantį bešeimininkį turtą, ruošia dokumentus ir teikia registrų centrui užsakymus dėl nekilnojamojo turto inventorizacijos bei savivaldybės ir valstybės nekilnojamojo turto teisinės registracijos, savivaldybės turto perdavimo patikėjimo, panaudos pagrindais kitiems subjektams, organizuoja žemės sklypų formavimą prie pastatų). Nijolė Marozienė (8 449) 76 139
nijole.maroziene@silale.lt
214
Vyresnioji specialistė (koordinuoja savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, teikia siūlymus sprendžiant šilumos energijos ir geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo, ritualinių paslaugų klausimus rajone, koordinuoja visuomeninio transporto veiklą ir moksleivių pavežėjimą į mokyklas, konsultuoja vartotojus jų teisių gynimo klausimais, ruošia vietinio susisiekimo maršrutų aptarnavimo leidimų išdavimo dokumentus). Aušra Alijošienė (8 449) 76 129
ausra.alijosiene@silale.lt
210
Vyresnioji specialistė
(tvarko savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir perduoto valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, apskaitą).
Jūratė Kazlauskienė (8 449) 76 139
jurate.kazlauskiene@silale.lt
215
Vyresnioji specialistė (rengia tarybos spendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, konsultuoja gyventojus ir atlieka kitas f-jas, susijusias su žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų, mokesčio surinkimo tvarkos ir terminų nustatymu). Henrika Jonylienė

(8 449) 76 129

henrika.jonyliene@silale.lt

210

Savivaldybės valdomas turtas 2008 m. gruodžio 31 d.

Savivaldybės valdomas turtas 2009 m. gruodžio 31 d.