Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2,

LT-75136 Šilalė

Tel. +370 449 76114

Faks. +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188773720

Iš viso lankytojų nuo: 2008-11-25 Skaitiklis.lt - nemokama lankomumo statistika

VPT pirkimai

Paskelbti VPT pirkimai

 

Pirkimo pavadinimas Skelbimo paskelbimo Valstybės žiniose data Skelbimo Nr.
Šilalės rajono griovių bei jų hidrotechninių statinių ir drenažo didelio skersmens rinktuvų rekonstrukcijos darbai. 2009-02-06 72901
Geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės mieste 4 d. 2009-02-27 73531
Judriojo(mobilaus) ryšio paslaugos ir telekomunikacinė įranga: balso ir duomenų perdavimas ir priėmimas naudojant judriojo ryšio tinklą. Judriojo ryšio tinklo aptarnavimas. Mobilus internetas Lietuvoje ir užsienyje, paketinis duomenų perdavimas. 2009-03-25 74170
Projekto „Bijotų dvaro sodybos-Baublių komplekso pritaikymas turizmui“techninio projekto parengimo paslaugų (tvarkybos projektas, kaip sudedamoji techninio projekto dalis), tvarkomųjų paveldo saugos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas. 2009-04-10 74730
Kanceliarinės prekės, švaros prekės, eksploatacinės medžiagos. 2009-04-17 74870
Automobilių kuras 2009-04-15 74784
Šilalės rajono savivaldybės pastato J. Basanavičiaus g. 2, Šilalėje rekonstrukcijos techninio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros, projekto viešinimo paslaugų, bei statybos darbų atlikimo pirkimas. 2009-04-22 75010
Žemės sklypų detaliųjų planų Šilalės mieste ir rajone rengimo paslaugos pirkimas. 2009-04-22 74992
Žemės sklypų planų (kadastrinių matavimų) ir topografinių planų Šilalės mieste ir rajone rengimo paslaugos pirkimas. 2009-04-22 74996
Investicinio projekto „Šilalė saugus miestas“ vaizdo stebėjimo sistemos pirkimas. 2009-05-29 76044
Informacijos viešinimo spaudoje paslaugos pirkimas. 2009-07-15 77278
Šilalės rajono savivaldybės buvusios poliklinikos pastato, esančio Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalėje, rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros, projekto viešinimo paslaugų bei statybos darbų atlikimo pirkimas. 2009-07-17 77356
Ilgalaikė paskola 285826 eurų (ekvivalentas nacionaline valiuta - 986900 litų) investiciniams projektams finansuoti. 2009-10-14 79684
289620 eurų trumpalaikė paskola - kreditinės linijos atidarymas banke paslauga 2009-10-14 79694
Projekto „Šilalės rajono specialiųjų planų rengimas" trijų specialiųjų planų parengimas 2009-12-16 82448
Techninių projektų rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir konsultavimo paslaugų pirkimas 2010-01-13 83427
Socialinių išmokų pristatymo paslaugos pirkimas 2010-01-27 84003
Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų plėtros II etapas 2 dalis 2010-01-27 84036
Centralizuotas kieto kuro pirkimas 2010-02-03 84296
Kaltinėnų kultūros namų bei Šiauduvos laisvalaikio salės rekonstrukcijos techninio projekto ir statinio projekto vykdymo priežiūros, projekto viešinimo paslaugų bei statybos darbų atlikimo pirkimas 2010-04-09 87432
Projekto "Ašučio ir Lokystos upelių vagų bei pakrančių Šilalės mieste išvalymas ir sutvarkymas" darbų pirkimas 2010-04-23 88163
Šilalės rajono Kvėdarnos, Traksėdžio, Žadeikių ir Balsių kadastrinių vietovių Vėžaus ir Lokystos upelių baseinų griovių ir statinių juose rekonstrukcija 2010-05-26 89799
Projekto „Vandens telkinių vagų bei pakrančių Šilalės rajono teritorijoje išvalymas ir sutvarkymas“ techninio projekto rengimo bei dumblo ir vandens tyrimų paslaugos pirkimas 2010-08-04 92683
Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų (įkainių) pirkimas 2010-11-03 96611
Pastato rekonstravimo projekto, pritaikant jį universalaus daugiafunkcinio centro steigimui, parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros bei paraiškos ir ją pagrindžiančių dokumentų parengimo paslaugos pirkimas 2010-11-05 96713
Centralizuotas kietojo kuro pirkimas 2010-12-22 98751

 

Rita Šerpytienė,

Vyr. specialistė, atsakinga už viešuosius pirkimus